CISO meets CFO

85% van de organisaties ziet cyber security als de verantwoordelijkheid van de CIO of de CISO. Maar als CFO ben je verantwoordelijk voor het beperken van de financiële risico’s van de organisatie en speel je een belangrijke rol als het gaat om het nemen van beslissingen waarvoor de CISO vaak geen bevoegdheid heeft. Daarom dat we tijdens deze CISO Top de dialoog tussen CISO en CFO faciliteren. Theo Eysink, CFO van KPN Zakelijk, trapt af en neemt ons mee in zijn kijk op de verhouding CISO versus CFO. Hoe moeten de CISO en de CFO volgens hem samen optrekken? Hoe zal, in zijn optiek, de rol van de CISO evolueren in het algemeen en specifiek met betrekking tot de RvB? Waar stoort Theo zich het meeste aan bij CISO’s? En wat verwacht je als CISO eigenlijk van de bestuurders en specifiek van de CFO? Waar zit de meeste frictie en hoe kan dat worden weggenomen? Ga in gesprek met Theo en de andere CFO’s aan tafel en leer elkaar beter begrijpen.

Inleider: Theo Eysink | CFO KPN Zakelijk & RvC Stedin

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de CISO Top dan kunt u direct contact opnemen met Amy Quik.