CISO meest Commissaris

De behoefte aan kennis over, en het belang van cyber security binnen organisaties neemt evident drastisch toe. CISO’s zien hun verantwoordelijkheid en wat van hen gevraagd wordt dan ook toenemen, maar merken op dat ze nog te weinig betrokken worden in de dialoog met de RvC. Zou dit anders moeten? Martin van Pernis, multi commissaris, neemt ons mee in zijn kijk op de verhouding tussen CISO, de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Hoe kijkt hij als commissaris naar cyber security en welke impact heeft dit thema op de rol van de commissaris? Hoe kijkt hij naar de rol van de CISO? Hoe moet, in zijn optiek, de rol van de CISO evolueren in het algemeen en specifiek met betrekking tot de RvB en de RvC? En voor de CISO’s aan tafel, hoe kijk je naar de rol van de commissaris? Worden jullie voldoende gehoord door de RvB; hebben jullie contact met de RvC en zo ja, in welke vorm? Wie is verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid? En wat zijn op dit moment de belangrijkste uitdagingen die jullie verenigen? Na de inleiding van Martin zullen we met elkaar en de andere commissarissen aan tafel in gesprek gaan over hoe je tot een betere verstandhouding en ondersteuning van elkaar kunt komen.

Inleider: Martin van Pernis | Commissaris

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de CISO Top dan kunt u direct contact opnemen met Amy Quik.