The Duke

The Royal Duke

The Lodge

In the ‘Digital’ line of fire | Commissaris meets CIO

De behoefte aan digitale kennis binnen organisaties neemt evident drastisch toe. CIO’s zien hun verantwoordelijkheid en wat van hen gevraagd wordt dan ook toenemen, maar merken vaak op dat ze nog te weinig betrokken worden in de dialoog met de RvC. Zou dit anders moeten? Leo Epskamp en Marco de Hair, resp. Commissaris en IT Director bij Royal Terberg Group, nemen ons mee in hun dynamiek en samenwerking. Wat zijn op dit moment de belangrijkste digitale uitdagingen die hen verenigen? Hoe dagen ze elkaar uit? Welke impact heeft de digitalisering op de gewenste samenstelling van de RvC en het bestuur? Voldoet deze samenstelling aan de eisen van het huidige tijdperk? Welke vaardigheden, ervaringen en competenties ontbreken er mogelijk, en kunnen we deze vinden in de vijvers waarin we nu vissen? Hoe moet in hun optiek de rol van de CIO evolueren in het algemeen en specifiek met betrekking tot bestuur en RvC? Laten we met elkaar onderzoeken of de RvC onder vuur ligt en welke rol de CIO kan spelen bij het helpen blussen van deze brand.

Inleiders: Marco de Hair | IT Director Royal Terberg Group & Leo Epskamp | Commissaris Royal Terberg Group

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de CISO Top dan kunt u direct contact opnemen met Amy Quik.